Legislatíva

Dotácia na nájomné je štátna pomoc určená pre prenajímateľa, ktorý sa vzdá časti svojho príjmu z nájmu za obdobie, počas ktorého bola prevádzka nájomcu opatreniami orgánov štátnej správy na úseku zdravotníctva alebo zriaďovateľov škôl a školských zariadení:

  • uzavretá, alebo podstatne obmedzená zákazom prítomnosti verejnosti v prevádzke;
  • z dôvodu prerušenia vyučovania na školách a v školských zariadeniach mala znemožnené užívanie.

Na dotáciu na nájomné nie je právny nárok.


Dotácia na nájomné je poskytovaná podľa § 13c zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 

>> Znenie zákona účinné k 17.6.2020

>> Znenie zákona účinné k 09.12.2020