Obdobie sťaženého užívania

Prenajímateľ podáva žiadosť v mene nájomcu za obdobie sťaženého užívania.

Určujúcim faktorom pre stanovenie obdobia sťaženého užívania počas 2.vlny pandémie sú opatrenia prijaté:

 • orgánmi štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (opatrenia ÚVZ SR, vyhláška ÚVZ SR);
 • zdiaďovateľmi škôl, školských zariadení, alebo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (rozhodnutie ministra školstva, rozhodnutie zriaďovateľa škôl a iné);
 • vládou SR (uznesenie vlády SR a iné).
Obdobím sťaženého užívania sa rozumie obdobie, počas ktorého bolo užívanie predmetu nájmu znemožnené:
 • povinným uzavretím prevádzky;
 • prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach;
 • podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu;
 • podstatne obmedzené zákazom vychádzania verejnosti z dôvodu prijatia obmedzenia slobody pohybu a pobytu.

Obdobie sťaženého užívania sa vzťahuje na typ hlavnej činnosť v predmete nájmu, umiestnenia prevádzky, veľkosti prevádzky plochy určenej pre zákazníkov, okresom v ktorom sa prevádzka nájomcu nachádza.

V praxi to znamená, že dotácia je rátaná ako percento sumy nájomného, ktorá pripadá na dni sťaženého užívania. Percento sumy nájomného je v rovnakej výške ako je percentuálna zľava zo strany prenajímateľa.

Nižšie pre Vás Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo sumár období sťaženého užívania počas 2.vlny pandémie v zmysle prijatých opatrení.

Dotáciu na nájomné je možné vyplácať vždy len spätne. Dátumy v elektronickom formulári budú dopĺňané, pre správne stanovenie obdobia sťaženého užívania, dopĺňané priebežne.


Výnimky z oprávneného obdobia od 24.10-14.11.2020

Prevádzky, ktoré neboli obmedzené (výnimky z opatrení) - neoprávnené subjekty na dotáciu na úhradu nájomného

 • Potraviny;
 • Drogérie;
 • Lekárne a predajne zdravotníckych pomôcok;
 • Predajne krmív pre zvieratá a ďalších potrieb pre zvieratá;
 • Čerpacie stanice;

Prevádzky, ktoré neboli obmedzené v období od 24.10 - 1.11.2020 (výnimky z opatrení) - neoprávnené subjekty na dotáciu na úhradu nájomného

 • Predajne novín alebo tlačovín;
 • Servis telekomunikačných zariadení;
 • Prevádzky poštových, bankových, poisťovacích služieb;
 • Čistiarne a práčovne;
 • Autoservisy;
 • Stanice technickej kontroly;
 • Kľúčové služby;
 • Očné optiky;

Prevádzky, ktoré mohli byť otvorené od 2.-8.11.2020 a od 2.11 - 14.11.2020, avšak boli obmedzené podmienkou vstupu iba s negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu (majú nárok na dotáciu za uvedené obdobie)

 • Predajne novín alebo tlačovín
 • Servis telekomunikačných zariadení
 • Prevádzky poštových, bankových, poisťovacích služieb
 • Čistiarne a práčovne
 • Autoservisy
 • Stanice technickej kontroly
 • Kľúčové služby
 • Očné optiky

Všetky ostatné maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby majú nárok na dotáciu za obdobie 24. 10. – 8. 11. alebo 24. 10. – 14. 11. podľa jednotlivých regiónov a testovania v nich.

Prevádzky ubytovacích služieb (hotely, penzióny a pod.)

Vzhľadom na rozdielne sťažené obdobie pre jednotlivé časti hotelových zariadení je potrebné hotelové zariadenie rozdeliť na ubytovaciu časť a ostatné časti (reštaurácia, kongresové sály, športové priestory, fitness, wellness...)

Priestory ako reštaurácia (inetriér), fitness, wellness, športové priestory – majú nárok na dotáciu za obdobie 15. 10. – 30.4.2021.

Kongresové priestory, sály s kapacitou nad 50 ľudí – nárok na dotáciu za obdobie: 1. 10.– 30.4.2021

Ubytovacia časť má nárok na dotáciu za obdobie:
1. lockdown: 24. 10. – 8. 11.2020 alebo 24. 10. – 14. 11.2020 podľa regiónu, kde sa hotel nachádza a ako bolo v regióne plošné testovanie;
2. lockdown: 1. 1. – 18.4.2021.

V prípade, ak nájomca platí nájomné na celý objekt, je potrebné rozdeliť nájomné na ubytovaciu časť a ostatné časti buď podľa m2 alebo iným kľúčom v súlade s nájomnou zmluvou.

V prípade hotelového zariadenia sa žiadosť podáva nasledovne:
1. žiadosť za ubytovaciu časť: 24. 10. – 8. 11. alebo 24. 10. – 14. 11.2020; (podľa regiónu);
2. žiadosť za reštauráciu, fitness, wellness, iné priestory (prípadne aj sály): 15. 10. – 30. 4.2021;
3. žiadosť za kongresové priestory nad 50 ľudí: 1. 10.2020 – 30.4.2021;
Opatrenia pre stanovenie obdobia sťaženého užívania za obdobie 1.vlny pandémie (marec-september 2020):

Obdobia sťaženého užívania PDF ikona

Obdobia sťaženého užívania-1. vlna doplnenie PDF ikona

Opatrenie Krízového štábu mesta Malacky v súvislosti s ochorením COVID-19 zo 7. marca 2020

Plné znenie opatrenia Krízového štábu mesta Malacky v súvislosti s ochorením COVID-19 zo 7. marca 2020.

Opatrenie Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 z 13. marca 2020

Plné znenie opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pre organizovanie hromadných podujatí

Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR