Obdobie sťaženého užívania

Prenajímateľ podáva žiadosť v mene nájomcu za obdobie sťaženého užívania.

Určujúcim faktorom pre stanovenie obdobia sťaženého užívania počas 2.vlny pandémie sú opatrenia prijaté:

  • orgánmi štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (opatrenia ÚVZ SR, vyhláška ÚVZ SR);
  • zdiaďovateľmi škôl, školských zariadení, alebo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (rozhodnutie ministra školstva, rozhodnutie zriaďovateľa škôl a iné);
  • vládou SR (uznesenie vlády SR a iné).
Obdobím sťaženého užívania sa rozumie obdobie, počas ktorého bolo užívanie predmetu nájmu znemožnené:
  • povinným uzavretím prevádzky;
  • prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach;
  • podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu;
  • podstatne obmedzené zákazom vychádzania verejnosti z dôvodu prijatia obmedzenia slobody pohybu a pobytu.

Obdobie sťaženého užívania sa vzťahuje na typ hlavnej činnosť v predmete nájmu, umiestnenia prevádzky, veľkosti prevádzky plochy určenej pre zákazníkov, okresom v ktorom sa prevádzka nájomcu nachádza.

V praxi to znamená, že dotácia je rátaná ako percento sumy nájomného, ktorá pripadá na dni sťaženého užívania. Percento sumy nájomného je v rovnakej výške ako je percentuálna zľava zo strany prenajímateľa.

Nižšie pre Vás Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo sumár období sťaženého užívania počas 2.vlny pandémie v zmysle prijatých opatrení.

Dotáciu na nájomné je možné vyplácať vždy len spätne. Dátumy v elektronickom formulári budú dopĺňané, pre správne stanovenie obdobia sťaženého užívania, dopĺňané priebežne.Opatrenia pre stanovenie obdobia sťaženého užívania za obdobie 1.vlny pandémie (marec-september 2020):

Obdobia sťaženého užívania PDF ikona

Obdobia sťaženého užívania-1. vlna doplnenie PDF ikona

Opatrenie Krízového štábu mesta Malacky v súvislosti s ochorením COVID-19 zo 7. marca 2020

Plné znenie opatrenia Krízového štábu mesta Malacky v súvislosti s ochorením COVID-19 zo 7. marca 2020.

Opatrenie Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 z 13. marca 2020

Plné znenie opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pre organizovanie hromadných podujatí

Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvaru vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR