Obdobie sťaženého užívania

Prenajímateľ podáva žiadosť v mene nájomcu za obdobie sťaženého užívania - vzťahuje na typ hlavnej činnosť v predmete nájmu.