Návody

Dotácia na nájomné v kocke je informatívnym dokumentom, ktorý predstavuje pre žiadateľa hlavný podporný nástroj pre spoľahlivú orientáciu v prostredí podmienok a pravidiel poskytovania dotácie stanovenej výzvou na predkladanie žiadostí o dotáciu na úhradu nájomného.


Pre lepšiu orientáciu pri samotnom podávaní žiadosti, ktorú nájdete v časti ŽIADOSŤ, na našej stránke, sme pre Vás pripravili aj príručky elektronického podania formuláru, ktoré Vás krok po kroku prevedú celým procesom podania žiadosti, ako na strane prenajímateľa, tak na strane nájomcu.


Dokumenty na stiahnutie:


Inštruktážne videá: