Kontakty

Ministerstvo hospodárstva SR - otázky týkajúce sa dotácie a podaných žiadostí
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212

Webové sídlo: najmy.mhsr.sk
E-mailová adresa: najmy@mhsr.sk