Kontakty

Ministerstvo hospodárstva SR - otázky týkajúce sa dotácie a podaných žiadostí
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212

Tel. kontakt: 02/4854 1818
Webové sídlo: najmy.mhsr.sk
E-mailová adresa: najmy@mhsr.sk


Technické otázky k podávaniu žiadosti
Ústredný portál verejnej správy - Slovensko.sk

Ústredné kontaktné centrum 02/3580 3083

Klientské centra Slovak Business Agency - využitie počítačovej techniky na podanie elektronickej žiadosti

Klientské centrum Bratislava
Karadžičova 2A (Twin city A)
811 09 Bratislava
Tel. kontakt: +421 2 203 63 503
Otváracie hodiny:
Pondelok 7:30 – 16:00
Utorok 7:30 – 16:00
Streda 8:00 – 18:00
Štvrtok 7:30 – 16:00
Piatok 8:00 – 15:00

Klientské centrum Trnava
Business centrum, Piešťanská 8188/3
917 01 Trnava
Tel. kontakt: +421 948 067 340
Otváracie hodiny:
Pondelok 7:00 – 15:30
Utorok 7:00 – 15:30
Streda 7:00 – 17:00
Štvrtok 7:00 – 15:30
Piatok 8:00 – 15:00

Klientské centrum Trenčín
Soblahovská 6688
911 01 Trenčín
Tel. kontakt: +421 948 072 262
Otváracie hodiny:
Pondelok 7:00 – 15:30
Utorok 7:00 – 15:30
Streda 7:00 – 17:00
Štvrtok 7:00 – 15:30
Piatok 8:00 – 15:00

Klientské centrum Nitra
Soda Business Park, Novozámocká 67
949 05 Nitra
Tel. kontakt: +421 948 067 370
Otváracie hodiny:
Pondelok 7:00 – 15:30
Utorok 7:00 – 15:30
Streda 7:00 – 17:00
Štvrtok 7:00 – 15:30
Piatok 8:00 – 15:00

Klientské centrum Banská Bystrica
Námestie Ľudovíta Štúra 31 (polyfunkčná budova JOPA)
974 05 Banská Bystrica
Tel. kontakt: +421 948 078 460
Otváracie hodiny:
Pondelok 7:30 – 16:00
Utorok 7:30 – 16:00
Streda 7:30 – 16:00
Štvrtok 7:30 – 16:00
Piatok 7:30 – 16:00

Klientské centrum Prešov
Kúpeľná 6
080 01 Prešov
Tel. kontakt: +421 948 074 799
Otváracie hodiny:
Pondelok 7:30 - 16:00
Utorok 7:30 - 16:00
Streda 7:30 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 16:00
Piatok 7:30 - 15:00