Všeobecné informácie

Ministerstvo hospodárstva SR pre Vás pripravilo na jednom mieste sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na úhradu nájomného, ktoré je reakciou vlády SR na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.


Štruktúra informácií má za cieľ Vám pomôcť zorientovať sa v procese a podmienkach poskytnutia dotácie – či už ste prenajímateľ alebo nájomca.


Aktuálne zmeny Dotácie na nájomné


Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti podávania žiadosti za doplnené dátumy 1. vlny pandémie.
Dátumy sú primárne určené pre hromadné podujatia nad 1000 osôb, ako aj pre prevádzky reštaurácií a barov organizujúcich tanečné zábavy a diskotéky.


Obdobia sťaženého užívania-1. vlna doplnenie PDF ikona


Termín podania žiadosti


Žiadosti je možné podávať do 30. 11. 2020, pre poskytnutie dotácie sa nezohľadňuje termín podania žiadosti, ak je v súlade s výzvou. Žiadosti odporúčame podať s predstihom, aby bol pre Vás časový priestor podania prípadne ešte opätovnej žiadosti


Pred podaním žiadosti si podrobne preštudujte NÁVODY pre postup podania žiadosti.


Podmienkou správne zaslanej žiadosti je podpísanie elektronickej žiadosti za stranu prenajímateľa aj nájomcu.

Počas víkendov, ako aj dalších nasledujúcich nepracovných dní je možné žiadosti podávať, avšak Ministerstvo hospodárstva SR nevie garantovať dostupnosť technickej podpory.