Všeobecné informácie

Ministerstvo hospodárstva SR pre Vás pripravilo na jednom mieste sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na úhradu nájomného, ktoré je reakciou vlády SR na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.


Štruktúra informácií má za cieľ Vám pomôcť zorientovať sa v procese a podmienkach poskytnutia dotácie – či už ste prenajímateľ alebo nájomca.


Dovoľujeme si Vás informovať o ukončení podávania žiadostí o dotáciu na nájomné.


    Termín pre podanie žiadosti za obdobie 2.vlny pandémie bol ukončený k 30.6.2021, tento termín bol konečným aj pre prípadné opravné podania. V prípade otázok nás kontaktujte prostredníctvom emailovej adresy najmy@mhsr.sk, telefonická linka bude ukončená.


    Obdobie sťaženého užívania

    Podávané žiadosti o Dotáciu na úhradu nájomného je možné podávať vždy len za obdobie sťaženého užívania, ktoré je stanovené v zmysle prijímaných opatrení zo strany štátu a podľa typu činnosti prevádzky nájomcu. Aktuálne dátumy jednotlivých období nájdete v našich tabuľkách v sekcii OBDOBIE SŤAŽENÉHO UŽÍVANIA.

    Posledný dátum pre stanovenie konca obdobia sťaženého užívania je 30.4.2021, ďalšie mesiace už nebudú zahrnuté pod aktuálne vyhlásenú výzvu.Pred podaním žiadosti si podrobne preštudujte NÁVODY pre postup podania žiadosti.


Podmienkou správne zaslanej žiadosti je podpísanie elektronickej žiadosti za stranu prenajímateľa aj nájomcu.

Počas víkendov, ako aj dalších nasledujúcich nepracovných dní je možné žiadosti podávať, avšak Ministerstvo hospodárstva SR nevie garantovať dostupnosť technickej podpory.