Všeobecné informácie

Ministerstvo hospodárstva SR pre Vás pripravilo na jednom mieste sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na úhradu nájomného, ktoré je reakciou vlády SR na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.


Štruktúra informácií má za cieľ Vám pomôcť zorientovať sa v procese a podmienkach poskytnutia dotácie – či už ste prenajímateľ alebo nájomca.


Prvým krokom je vzájomná dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom, preto odporúčame aktívne komunikovať a naštudovať všetky informácie a podmienky pre poskytnutie dotácie.
Žiadosti je možné podávať do 30. 11. 2020 a pre poskytnutie dotácie sa nezohľadňuje termín podania žiadosti, ak je v súlade s výzvou.


Podmienkou správne zaslanej žiadosti je podpísanie elektronickej žiadosti za stranu prenajímateľa aj nájomcu.


Pred podaním žiadosti si podrobne preštudujte NÁVODY pre postup podania žiadosti.


Poradenstvo v Klientských centrách SBA


Ak nedisponujete potrebnou technikou pre elektronické podanie žiadosti o dotáciu na nájomne (PC či notebook; čítačka kariet), môžete využiť počítače v regionálnych Klientskych centrách agentúry SBA (Slovak Business Agency).


Priamo v Klientskych centrách SBA bude pre Vás pripravený počítač aj s čítačkou na eID, kde si môžete žiadosť o dotáciu na nájomné elektronicky podať.


V prípade, ak sa do Klientskeho centra SBA dostavia obe strany (prenajímateľ a nájomca), žiadosť o dotáciu na nájomné je možné podať okamžite spoločne na jednom mieste.


Klientske centrá SBA sú Vám k dispozícií aktuálne v 6tich krajských mestách: Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Trenčín, Trnava a Bratislava, na dole uvedených adresách. Pracovníci centra Vám s podaním elektronickej žiadosti radi poradia.


Aby ste nestrácali čas čakaním pri obsadenosti počítača odporúčame, aby ste si vopred zistili obsadenosť a zaneprázdnenosť Klientskeho centra a prípadne sa priamo telefonicky objednali na konkrétny čas.

Kontakty a otváracie časy centier nájdete na našej stránke v časti KONTAKTY


Pre odborné poradenstvo prosím aj naďalej využívajte našu webovú stránku kde nájdete všetky potrebné informácie, prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom najmy@mhsr.sk, kde Vám pracovníci MH SR poskytnú potrebné informácie.

Počas víkendov, ako aj dalších nasledujúcich nepracovných dní je možné žiadosti podávať, avšak Ministerstvo hospodárstva SR nevie garantovať dostupnosť podpory.