Všeobecné informácie

Ministerstvo hospodárstva SR pre Vás pripravilo na jednom mieste sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na úhradu nájomného, ktoré je reakciou vlády SR na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.


Štruktúra informácií má za cieľ Vám pomôcť zorientovať sa v procese a podmienkach poskytnutia dotácie – či už ste prenajímateľ alebo nájomca.


Žiadosti je možné podávať do 30. 11. 2020 a pre poskytnutie dotácie sa nezohľadňuje termín podania žiadosti, ak je v súlade s výzvou.


Aktuálne zmeny Dotácie na nájomné


Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti podávania žiadosti aj za nájomcov, ktorý bol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach, a to ako pre mikro a malé podniky nájomcov, tak aj pre stredné a veľké podniky nájomcu.
Pre tieto účely bola upravená Schéma podľa odd. 3.1. Dočasného rámca., cez ktorú podľa nového znenia môžu žiadať aj mikro a malé podniky v ťažkostiach. Pre nájomcov, ktorý su stredným alebo veľkým podnikom k 31.12.2019 v ťažkostiach bola schválená "Schéma minimálne pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorena COVID-19 - Dotácia na nájomné- De minimis".V zmysle aktualizácie podmienok pre podávanie žiadosti bolo umožnené k 24.8.2020 podpísanie elektronickej žiadosti splnomocnenou osobou za stranu prenajímateľa, ako aj za stranu nájomcu. Splnomocnená osoba musí mať povolenie na prístup a disponovanie elektronickou schránkou PO a FO-podnikateľa, za ktorého bude žiadosť podpisovať. Pre viac informácií si prosím preštudujte informácie v časti PRÍKLADY A ČASTO KLADENÉ OTÁZKY.Pred podaním žiadosti si podrobne preštudujte NÁVODY pre postup podania žiadosti.


Podmienkou správne zaslanej žiadosti je podpísanie elektronickej žiadosti za stranu prenajímateľa aj nájomcu.

Poradenstvo v Klientských centrách SBA


Ak nedisponujete potrebnou technikou pre elektronické podanie žiadosti o dotáciu na nájomne (PC či notebook; čítačka kariet), môžete využiť počítače v regionálnych Klientskych centrách agentúry SBA (Slovak Business Agency).


Priamo v Klientskych centrách SBA bude pre Vás pripravený počítač aj s čítačkou na eID, kde si môžete žiadosť o dotáciu na nájomné elektronicky podať.


Kontakty a otváracie časy centier nájdete na našej stránke v časti KONTAKTY


Pre odborné poradenstvo prosím aj naďalej využívajte našu webovú stránku kde nájdete všetky potrebné informácie, prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom najmy@mhsr.sk, kde Vám pracovníci MH SR poskytnú potrebné informácie.

Počas víkendov, ako aj dalších nasledujúcich nepracovných dní je možné žiadosti podávať, avšak Ministerstvo hospodárstva SR nevie garantovať dostupnosť podpory.